framtiden

Planer för framtiden

2019-07-15

Här är lite om våra tankar kring fortsatt segling. Det kan se ut som om vi vet exakt hur vi tänker tillbringa de kommande åren, men detta är planer och de är till för att ändras! Så när vi tittar tillbaka så har vi säkert inte alls gjort som planen nedan...2019


Januari - juni

Malaysia och Thailand

Juli - december

Malaysia2020


Januari - april

Segling till Medelhavet via Sri Lanka, Indien och Röda Havet.

Maj - december

Östra Medelhavet